בדיקת נאותות

בשלבי המו"מ לביצוע רכישה של עסק/פעילות קיימת מציג המוכר לקונה הפוטנציאלי חומרים כגון דוחות כספיים, חוזים, הסכמים, מסמכים שונים ונתונים שאמורים לשמש את הקונה לצורך בדיקת כדאיות העסקה ולצורך תהליך ההתמחרות .

בדיקת נאותות (due-diligence) זהו כלי שבו יכול הרוכש הפוטנציאלי של העסק/הפעילות להעריך את נאותות המסמכים שמוצגים בפניו על מנת לבחון בצורה מקצועית, שקולה ועניינית את הפעילות שמוצגת בפניו כדי לקבל החלטה נכונה באם לבצע את הרכישה ובאיזה מחיר.

המטרות העיקריות של בדיקת הנאותות הינם לתת הערכה ואינדיקציה לגבי הפעילות של העסק, ניתוח הדוחות הכספיים, סקירה הנוגעת להיבטים המשפטיים והחוזיים וכל זה על מנת לקבל תמונה ברורה לגבי הפעילות ולזהות בבירור את מה שמתועד להירכש.

בשיתוף

logos
בניית אתרים Smart Soft Web