מדען ראשי

לשכת המדען תומכת ביזמות ובפרויקטים למו"פ ובפיתוח תעשייה עתירת ידע, יעילה ורווחית, בעלת כושר תחרות בפעילות הכלכלית הבינלאומית המדען מפעיל מסלולי תמיכה שונים המתאימים לחברות ומיזמים בשלבים שונים החל מיזמים בעלי רעיון ועד חברות תעשייתיות פעילות המעוניינות בפיתוח מוצר/תהליך הנושא חדשנות טכנולוגית.

מסלול בקשה רגילה – תמיכה במו"פ תעשייתי תחרותי של חברות. המענק ניתן עבור הוצאות מו"פ מוכרות ע"י לשכת המדען הראשי, בשיעור השתתפות של עד 50%.

חממות טכנולוגיות - תכנית לעידוד יזמות טכנולוגית, סיוע בשיעור של 85% מההוצאות המוכרות ועד לגובה של 2.1 מיליון ₪ לתקופה של שנתיים ותמיכה הכוללת שירותי אדמיניסטרציה, ליווי ניהולי עסקי וסיוע בגיוס הון נוסף.

תכנית תנופה – התוכנית מעודדת יזמות טכנולוגית ע"י תמיכה בפעילות היזם בראשית צעדיו, במטרה לקדם רעיון טכנולוגי חדש לקראת מימוש תעשייתי. תקרת הסיוע 210,000 ₪.

מודולר מציעה ליווי מקצועי ואיכותי בתהליך הבקשה הכולל הכנת תוכנית והגשתה למדען הראשי, ביקור ומתן מענה לבודק מקצועי. לאחר אישור התוכנית / הבקשה תלווה מודולר את החברה בהגשת דוחות תקופתיים ומסכמים הכוללים דוחות כספיים וטכניים בשלבים השונים וע"פ הנדרש.


בשיתוף

logos
בניית אתרים Smart Soft Web