קרנות סיוע לעסקים

קרנות הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים על מגוון מסלוליהם והפתרונות המוצעים הוקמו במטרה לתת מענה לצורך קיים ובמטרה לסייע לעסקים בעיתות משבר, האטה כלכלית וכן לסייע לעסקים בעמידה באתגרים והיעדים העומדים בפני העסק וכמנוף לפיתוח ולצמיחה במשק הישראלי.

היתרונות העיקריים של קרנות סיוע לעסקים:
· האשראי הניתן אינו חלק מהאובליגו השוטף של העסק, מה שנותן לעסק חופש פעולה ואינו כפוף להחלטות ושיקולי הבנקים איתם עובד העסק בפעילות השוטפת.
· הקלה משמעותית בבטחונות - יחס הביטחונות הנדרש מהעסק כנגד ההלוואה נמוך באופן משמעותי מהיחס הנדרש ע"י הבנקים מאחר והמדינה ו/או הקרנות הפילנתרופיות מעמידות את החלק המשמעותי של הביטחונות הנדרשים.
· שיעורי ריבית נמוכים - שיעורי הריבית במסלולי קרנות הסיוע לעסקים נמוכים ואטרקטיביים באופן יחסי ומשתנים בהתאם לקרן ולמסלול ההלוואה אליה מגיש העסק את הבקשה.
· תקופת ההלוואה - ההלוואות ניתנות לרוב בטווח ארוך וברוב המסלולים מוצעת תקופת גרייס (דחיית תחילת החזר) מה שמקל על העסק בכל הקשור ליכולת החזר.
· מטרות ההלוואה מטעם קרנות סיוע לעסקים - ההלוואות ניתנות למטרות עסקיות שונות ובכלל זה הון חוזר, רכישת ציוד, הקמת עסק חדש ועוד...
בשיתוף

logos
בניית אתרים Smart Soft Web