שאלות ותשובות


מי זאת "קרן קורת"?
קרן קורת הינה עמותה לפיתוח כלכלי שנוסדה בשנת 1994 מתוך מטרה לעודד את הפעילות העסקית של עסקים קטנים ובינוניים, לאינפורמציה רחבה יותר ראה קישור

מה היתרונות של הקרן? ולמה כדאי לקחת הלוואה דרך הקרן ולא מהבנק?
הקרן מסייעת לעסקים שמתקשים לגייס אשראי בנקאי רגיל כתוצאה מניצול הביטחונות ומסגרות האשראי הבנקאיים של העסק.

לקרן יש מספר יתרונות שבגינם כדאי לממש את האפשרות ולקחת הלוואה:
.1 אשראי חוץ בנקאי שאינו מכביד על האובליגו העסקי.
.2 ריבית יחסית אטרקטיבית לדוגמא:
הלוואה של 100,000 ₪ בריבית פריים + 0.5 אחוז לתקופה של 5 שנים.
הלוואה של 200,000 ₪ בריבית פריים +% 1.8 ללא ערבים כנגד 25% בטחונות מטריאליים.
.3 רמת בטחונות נמוכים יחסית.

מהו התהליך לקבלת הלוואה מהקרן?
התהליך בנוי באופן כללי מארבעה שלבים:
.1 מילוי טופס בקשה ראשוני - בעל העסק מתבקש למלא טופס בקשה ראשוני הכולל פרטים כלליים על העסק.
.2 פגישה עם הבנק המלווה.
.3 פגישה עם יועץ מורשה של הקרן - לצורך בחינת העסק והכנת תוכנית עסקית.
.4 ועדת האשראי.

כמה זמן אורך התהליך עד לקבלת ההלוואה בפועל?
התהליך אורך בממוצע כשלושה שבועות.
הגורמים היכולים להשפיע על משך זמן הטיפול בבקשה תלויים במספר גורמים כגון: שיתוף הפעולה של היזם, הסכמה בין הגופים הפועלים לאישור הבקשה, השלמות של חומרים רלוונטיים ועוד.

מי רשאי להגיש בקשה לקרן?
כל בעל עסק יכול להגיש בקשה להלוואה מהקרן לאחר שעמד בתנאים ובקריטריונים של הקרן (ראה קישור.(

מה גובה ההלוואה שניתן לקבל באמצעות הקרן?
הקרן מעמידה ליזמים מספר מסלולי מימון ראה קישור החל ממסלולים להלוואה בגובה 100,000 ₪ ועד להלוואות בגובה 600,000 ₪.

אני מקים עסק חדש, האם אני גם יכול לקבל הלוואה מהקרן?
כמובן, הקרן מעניקה סיוע גם לעסקים חדשים או שהינם בשלבי הקמה.

האם ההלוואות ניתנות רק לעסקים מסוימים?
הקרן מסייעת לעסקים בכל תחומי הפעילות, מסחר, שירותים, תעשייה, חקלאות, תיירות, ייצור, מזון, בנייה ועוד.

לאילו מטרות מאפשרת הקרן לקחת הלוואה?
המטרות יכולות להיות מיועדות להקמת עסק חדש או לחיזוק העסק הקיים.
השימוש יכול להיות לצורך רכישת מכונה, ציוד חדש, הגדלת המלאי, שיפוץ המבנה, תשלום שכ"ד, הון חוזר.

אם אני צריך הלוואה הגבוהה ממה שהקרן מאפשרת, האם ניתן לקחת משתי קרנות במקביל?
כמובן, ההלוואות ניתנות בהתאם לתוכנית השקעה ולצורכי העסק ובכפוף למגבלות ולתנאים של הקרנות.
במצבים בהם העסק צריך אשראי הגבוהה מהמגבלה של קרן אחת אנחנו משלבים בין הקרנות והכול בהתאם לתנאים.


להורדת טופס בדיקה ראשוני - לחץ כאן
בשיתוף

logos
בניית אתרים Smart Soft Web