תוכניות עסקיות

תוכניות עסקיות נדרשות בנקודות שונות בחיי העסק או המיזם, התוכנית העסקית נדרשת הן למנהלי העסק ככלי ניהולי המגדיר יעדים ומטרות והן למשקיעים, נותני אשראי ושותפים פוטנציאליים.
תוכנית עסקית הינה הנדבך הראשון העומד בבסיסו של כל רעיון עסקי ובוחן את הסיכויים והסיכונים הגלומים בעסק.
תוכנית עסקית טובה יכולה להיות הגורם המכריע בין כישלון לסיפור הצלחה.

תוכנית עסקית טובה מספקת:
· ניתוח אובייקטיבי של הפעילות העסקית, הרווחיות הצפויה והכדאיות בהפעלת העסק (ולכן חשוב שתיערך ע"י גורם חיצוני מקצועי).
· מידע מדויק לגבי המשאבים הנדרשים לעסק (היקף המימון ומקורות המימון המתאימים, כוח האדם הנדרש וכו'.
· כלי מכירתי להצגת העסק לשותפים עסקיים, משקיעים פוטנציאליים בנקים ומקורות מימון אחרים...
· מידע לגבי הסביבה עסקית בה פועל העסק כגון השוק מתחרים, מידע על הענף אליו משתייך העסק ונתוני מאקרו אחרים העשויים להשפיע על העסק.
· כלי בקרה ומדידה לעמידה בייעדי הפעילות ואבני הדרך בפעילות.
· תוכנית עבודה אופרטיבית ליישום

בשיתוף

logos
בניית אתרים Smart Soft Web